top of page

Voorzitter

Profiel

-        bijna altijd aanwezig zijn op de repetities

-        minimum 1 jaar lid

-        een manager zijn, verantwoordelijkheid nemen

-        vooral een echte bezieler kunnen zijn en een visie hebben op de toekomst van het koor (vertrouwd zijn met wat er in de koorwereld leeft).

-        sociaal zijn, soepel, diplomatisch, aanspreekbaar

-        besluitvaardig zijn

-        goed kunnen delegeren

-        goed kunnen coördineren

-        kennis van  “Word, Excell,...”

-        GSM, e-post

-        bereid zijn om buiten de repetities heel regelmatig voor het koor bezig te zijn

-        zich voor een ambtstermijn van 4 jaar kunnen engageren

-        wat talenkennis is een pluspunt

 

Taken

-        het koor organisatorisch leiden, in overleg en samenwerking met dirigent en bestuur

-        eindverantwoordelijkheid nemen voor de dagelijkse goede gang van zaken (vlot verloop van de repetities / concerten,….)

-        het koor op de hoogte houden van de planning en de komende projecten

-        bestuurs- en algemene vergaderingen plannen, agenda opmaken in overleg met de secretaris, de vergaderingen leiden.

-        Een toekomstvisie en lange termijn planning ontwikkelen, samen met dirigent en bestuur

-        Waken over goede groepssfeer & de naleving van de statuten.

-        Contactpersoon zijn naar buiten toe (Zoo, Koor & Stem, enz….) en het koor vertegenwoordigen naar de buitenwereld,

          samen met de koorleider.

bottom of page