top of page

Verkiezing Raad van Bestuur 2021 - 2024

Elke 4 jaar kiest de Algemene Ledenvergadering de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur bestaat uit 8 leden waarvan er 7 elke 4 jaar verkozen worden

Deze functies zijn:

* Voorzitter

* Penningmeester

* Secretaris

* Stemafgevaardigde Sopranen

* Stemafgevaardigde Alten

* Stemafgevaardigde Tenoren

* Stemafgevaardigde Bassen

Dirk De Nef is als artistiek leider aangesteld voor onbepaalde duur.

Voor elk van de hierboven vermelde functies kan iedereen die lid is van de Algemene vergadering zich kandidaat stellen.

Dit kan door een mail te sturen naar bestuur@artivocali.be

Hieronder vind je per functie een kleine omschrijving van het profiel en de taken en verantwoordelijkheden.

bottom of page