top of page

Stemafgevaardigde

Profiel

-        Heel regelmatig aanwezig op de repetities

-        minimum 1 jaar lid

-        basiskennis van Excell

-        e-post (+ GSM is pluspunt)

-        bereid zijn buiten de repetities voor het koor bezig te zijn

-        sociaal aangelegd zijn, contactvaardig

-        bereid zijn zich voor een ambtstermijn van 4 jaar te engageren

 

 

Taken 

-        nieuwe leden opvangen (ledenbrochure, inschrijvingsformulier) + gegevens doorgeven aan secretariaat

-        aanwezigheden opnemen en doorgeven aan secretaris

-        voeling binnen de stemgroep (vertegenwoordiger en spreekbuis zijn van de stemgroep in het bestuur)

-        berichten, partituren, … uitdelen op naam en bijhouden wie reeds bedeeld is

-        leden van de stemgroep opvolgen :

-        informeren over de activiteiten en motiveren

               o   bij herhaalde afwezigheden -> persoonlijk contact opnemen

               o   problemen melden aan bestuur en/of dirigent

-        deelnemen aan de bestuursvergaderingen (ca. om de 6 weken) en het bestuursweekend (max. 1 keer per jaar).

bottom of page