DRAAIBOEK Arti Vocali covid-19

14 juli 2021

 

klik hier voor de huidige maatregelen

1.Risico analyse 

1.1 Deelnemers aan kooractiviteit:

 

52 koorleden, 3 repetenten

Verschillende generaties zijn aanwezig

Enkele personen met medische aandoeningen zijn aanwezig

 

1.2 Locatie:

 

 1. Kaleidoscoop, Molenstraat 50, 2640 Mortsel

 

•             Er is voldoende ventilatie aanwezig (groot schuifraam)

•             Er is ruimte voor 22 koorleden (4m² per koorlid) + 2 repetenten (4m² per repetent)

•             De ‘Social distancing’ regels worden in acht genomen en gecontroleerd

•             Ontsmetting van alle contactoppervlakten wordt uitgevoerd voor en na de activiteit

•             Er is voldoende doorgang voorzien voor andere gebruiken rekening houdend

met social distancing

     2. 't Spant, Boomsesteenweg 335, 2610 Antwerpen

 

 • Er is een ventilatiesysteem aanwezig en hoog plafond

 • Er is ruimte voor 60 koorleden (1.5m afstand tussen koorleden) + 2 repetenten (4m² per repetent)

 • De ‘Social distancing’ regels worden in acht genomen en gecontroleerd

 • Ontsmetting van alle contactoppervlakten wordt uitgevoerd voor en na de activiteit

 • Er zijn geen andere gebruikers tijdens de activiteit

 

  

1.3 Activiteit is koorrepetitie

 

 • Er is voldoende garantie voor het respecteren van de veiligheidsmaatregelen

 • nodige afstand is bewaard tijdens de activiteit

 

 

2. Communicatie 

 

 

Het bestuur van Arti Vocali communiceert vooraf via mail en website maar ook tijdens

de activiteit over de maatregelen en indien door deelnemers nadien besmetting wordt

gemeld, wordt ook na de activiteit het nodige gecommuniceerd.

Contactpunt is de voorzitter Michael Limpens 0497/23.61.75

 

2.1 Voor de activiteit 

 

 • kanalen : mail, website 

 • Arti Vocali respecteert de nodige veiligheidsregels en neemt preventieve maatregelen

inzake ruimte, organisatie van deelrepetities in kleine groepen en ontsmetting.

Ontsmettingsgel voor de handen is voorzien in de repetitieruimte. 

 • Leden nemen vrijwillig deel en zorgen voor de ontsmetting van eigen materiaal. Leden

brengen eigen mondmaskers mee

 • Mensen die ziek zijn of symptomen vertonen tot 3 dagen voor de activiteit worden niet

toegelaten. 

 • Contactgegevens zijn terug te vinden in de ledenlijst

 • Alle aanwezigen worden geregistreerd door de stemafgevaardigde of

diens vervanger. Alle gegevens van de leden worden bewaard en zijn

toegankelijk in geval van contact-tracing. 

 • Iedereen krijgt instructies m.b.t. veiligheidsmaatregelen.

 

2.2  Tijdens de activiteit 

 

 • Het bestuur zorgt voor een gecontroleerd binnenkomen van leden. 

 • Een bestuurslid verwelkomt elk lid hartelijk en informeert omtrent de preventieve

maatregelen. 

 • Dit protocol geafficheerd samen met posters i.v.m. afstand. 

 • Elk lid van bestuur ziet toe op naleving van regels. 

 • Wie ziek wordt binnen de 14 dagen na de activiteit, moet dit melden aan de voorzitter

van Arti Vocali en zo nodig ook medewerking moet verlenen aan contact tracing.

 • Met respect voor de GDPR wordt aan alle leden melding gemaakt indien een deelnemer

ziek wordt binnen de 14 dagen na de activiteit. 

 

 

3. Locatie 

 

Arti Vocali regelt het gebruik van de locatie en de voorziening van preventiemateriaal

zodanig dat de kans op besmetting zo laag mogelijk wordt.

De locatie zelf, het gebruik ervan en de aanwezigheid van het juiste materiaal om de

preventie te ondersteunen zijn twee heel belangrijke factoren om besmetting te

voorkomen.

 

3.1 Voorbereiding 

 

 • De opstelling van stoelen in de ruimte is conform de veiligheidsbepalingen. 

 • Protocol wordt uitgehangen a.d.h.v. posters 

 • Voor, tijdens en na elke activiteit wordt het lokaal verlucht 

 • Toegang wordt verleend via open staande deuren

 • Tijdens de activiteiten blijft elk lid staan of zitten.

 

3.2 Preventiemateriaal 

 

 • Tijdens de activiteit worden mondmaskers gedragen. 

 • Voor en na de activiteit wordt het dragen van een mondmasker aanbevolen 

 • Er is een veilige en hygiënische toegang tot water en zeep, papieren wegwerp-

handdoeken en/of handgels met alcohol.

 • Het ontsmettingsmateriaal voor veelgebruikte contactoppervlakten en voorwerpen is

aanwezig en wordt gebruikt voor en na elke activiteit. 

 

 

4. De activiteit zelf - repetities

 

Arti Vocali zorgt ervoor dat de activiteit zelf op elk moment met een zo laag mogelijk risico

op besmetting verloopt.

Het toezicht op het naleven van de maatregelen wordt geborgd door de leden van het

bestuur.

 

4.1 Samenstelling van de groepen

 

 • De grootte van de groepen wordt bepaald door het maximale aantal koorleden per locatie.

 

4.2 Materialen en contactoppervlakten 

 

 • Elke contactoppervlakte wordt zorgvuldig ontsmet voor en na elke repetitie

 • Na de activiteit wordt de zaal schoon achtergelaten.

 

 

 

4.3 Naleving van regels 

 

 • de leden van bestuur  hebben allen een mandaat van toezicht op de naleving van de

regels

 • Indien zich een wijziging voordoet wordt dit via mail meegedeeld aan

alle leden.

 

 

5. Evaluatie door Arti Vocali

 

5.1 Tijdens de repetities

 

 • de leden van bestuur van Arti Vocali checken tijdens de activiteit af en toe het

veiligheidsgevoel van de deelnemers. 

 • Indien er signalen zijn dat leden zich tijdens de activiteit niet veilig voelen, wordt dit

door leden uitgesproken. 

 • Iedereen mag elkaar aanspreken als de voorzorgsmaatregelen niet voldoende worden

opgevolgd.

 

5.2 Na de repetities

 

 • Elk punt wordt geëvalueerd

 • Er worden lessen voor de toekomst getrokken uit de bijeenkomst.