Op 10 juni 1910, iets meer dan honderd jaar geleden dus, werd door Michel Lhoest sr., toenmalig directeur van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, een 40-koppig gemengd koor opgericht onder de naam Arti Vocali. Antwerpen was meteen een cultuurfenomeen rijker, te meer omdat Edward Keurvels (het Duveltje, zoals hij in Antwerpen werd genoemd) zowel dirigent als algemeen directeur van de zangvereniging werd. Hij zou zijn rol van pionier met veel verdienste waarmaken in deze maatschappelijk nochtans zwaar bewogen jaren.

LhoestKeurvelsAlpaertsToen in 1917 Flor Alpaerts als opvolger werd aangeduid, brak voor het symfonisch huisorkest en -koor van de KMDA een gouden tijd aan. Alpaerts breidde zijn koor uit tot 120 leden, waaronder tal van befaamde solisten. In de loop van zijn bijna 35 jaar durende muzikale leiding realiseerde hij meer dan 50 grootse manifestaties, naast ettelijke 'gewone' programmaties. Zij zoon, Jef Alpaerts, leidde het koor gedurende een overgangsfase van 1 jaar, naar het begin van een volgende indrukwekkende periode

In 1952 nam de 24-jarige Hendrik Rycken de leiding over van het inmiddels vermaarde koor, dat intussen zijn vast huisorkest moest missen. Deze jonge dirigent opende nieuwe horizonten: er kwamen internationale culturele uitwisselingen, er was de medewerking aan het Muziekfestival in het Zwitserse Locarno, maar ook aan radio- en tv-opnames. De uitstraling van Arti Vocali nam nog toe.

RyckenToen Jan Valach in 1974 de dirigeerstok over nam, kreeg het koor -dat ondertussen eenValach stevige reputatie als oratoria- en cantate-vertolker had opgebouwd- een nieuwe impuls. Het bracht in het Rubensjaar verschillende uitvoeringen van de Rubenscantate van Peter Benoit.

Met de steun van het fonds Alex De Vries knoopte Arti Vocali weer aan met de traditie van bijna 100 jaar Mattheuspassie op paaszaterdag in Antwerpen. Valach waagde zich daarnaast ook aan moderne werken als Porgy & Bess van George Gershwin.

Het diamanten jubileum mocht in de stad der diamanten niet ongemerkt voorbijgaan. Het werd dan ook luisterijk gevierd onder de kundige leiding van Herbert Janssens, koorleider van Arti Vocali sinds 1985. Op het feestprogramma: de integrale uitvoering van Messiah van Haendel. Na 8 jaar inzet gaf Herbert Janssens in 1993 het dirigeerstokje over aan Dirk De Nef, onze huidige koorleider. Zijn permanente bekommernis, muzikale vorming en vervolmaking, zijn een essentieel deel van het koorleven geworden. Met a-capellazingen worden andere accenten gelegd en de grenzen verlegd, maar ook grote werken met orkest blijven op het repertoire staan.


JanssensDenef

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com